dummy_tekstpic
Gouden Vrienden

 
 logo_beemsterwerelderfgoed.jpg (6.1 K)

VVVBeemster, VVVGraftderijp en VVVSchermer zetten zich gezamenlijk in voor de promotie van het Land van Leeghwater en het hier aanwezige toeristisch aanbod. 

Stichting Beemster Werelderfgoed is de organisatie achter VVVBeemster. Het bestuurslid VVV-taken is tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater.


 logo_info_graftderijp.jpg (6.7 K)

VVVGraftderijp, VVVBeemster en VVVSchermer zetten zich gezamenlijk in voor de promotie van het Land van Leeghwater en het hier aanwezige toeristisch aanbod.

Stichting Informatiecentrum voor Toerisme  is de organisatie achter het  VVV-service punt in De Rijp. De voorzitter van deze stichting is tevens penningmeester van de stichting UIT! in het Land van Leeghwater.


logo_museummolen.jpg (2.7 K)

VVVSchermer, VVVGraftderijp en VVVBeemster zetten zich gezamenlijk in voor de promotie van het Land van Leeghwater en het hier aanwezige toeristisch aanwezige toeristisch aanbod.

Stichting Museummolen is de orgainsatie achter VVV Schermer. Het bestuurslid VVV-taken voert tevens het secretariaat voor van het bestuur van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater.


 Platforms en ondernemersverenigingen

In het bestuur van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater participeren afgevaardigden van:
- Ondernemersvereniging Beemster,
- Toeristisch PlatVorm Graft-De Rijp,
- Cultuur-Toeristisch Platform Schermer. 


 

 De gemeente Beemster ligt in het Land van Leeghwater. Gemeente Beemster was in 1995 medeoprichter van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater en subsidieërd haar activiteiten nog steeds.

In 1999 benoemde Unesco de droogmakerij Beemster tot Werelderfgoed.


 

De gemeente Graft-De Rijp ligt in het Land van Leeghwater. Gemeente Graft-De Rijp was in 1995 medeoprichter van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater en subsidieërd haar activiteiten nog steeds.

In de Gouden Eeuw bracht de zeevaart de dorpen in gemeente Graft-De Rijp ongekende welvaart. Schitterende oude raadhuizen en woningen van reders en kapiteins bepalen nu nog het dorpsbeeld.


 

De gemeente Schermer ligt het Land van Leeghwater. Gemeente Schermer was in 1995 medeoprichter van de Stichting UIT! in het Land van Leeghwater en subsidieërd haar activiteiten nog steeds. 

In droogmakerij de Schermer treft u nog 11 van de oorspronkelijk 52 molens aan die het voormalig Schermeer droogmaalden.