dummy_tekstpic
Stelling van Amsterdam

In een wijde ring rond Amsterdam ligt een cirkel van forten en inundatievelden (laaggelegen land dat bij een vijandelijke inval onder water gezet kon worden), ontwikkeld in de periode 1880 – 1920 : de Stelling van Amsterdam. Naast de droogmakerij De Beemster is ook de Stelling opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

In de zuidwesthoek van het Land van Leeghwater liggen zes forten van deze oude verdedigingslinie. Het omliggende land kon immers onder water worden gezet.  
Verder bestaan er in droogmakerij De Beemster nog keringen en inundatiesluizen. Ook de originele houten fortwachterswoning van Fort Nekkerweg, een opslagschuurtje en een wachtershuisje zijn nog aanwezig.

De websites Stelling van Amsterdam en Stelling Amsterdam geven gedetailleerde achtergrond informatie over de gehele stelling. Daarnaast is er een mooie korte documentaire.


De zes forten in het Land van Leeghwater:

Fort bij Spijkerboor
Het Fort bij Spijkerboor is regelmatig geopend voor bezoekers. Het is een van de best bewaarde en meest imposante van de in totaal 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Tijdens een rondleiding kunt u het fort van binnen bezichtigen. Voor informatie over het huren van vergaderruimte, excursies voor groepen kunt u contact opnemen met de fortwachter.
Fort Markenbinnen 
Alleen te bezoeken op afspraak.  In het fort is een opleidingscentrum gevestigd.
Fort aan de Nekkerweg
In Fort aan de Nekkerweg bevindt zich het Resort Beemster. Een hotel-restaurant-welness complex geopend sinds medio 2012. 
Fort benoorden Purmerend
In Fort  Benoorden Purmerend is sinds  1981 Wijnimport J. Bart gevestigd. Daarnaast vindt hier jaarlijks de Beemster Fortair plaats.
Fort aan de Middenweg
Fort aan de Middenweg is niet toegankelijk. Natuurmonumenten is de eigenaar en dat is te merken aan de hoge natuurwaarden (vooral vogels) op deze locatie. 
Fort aan de Jisperweg
Het Fort aan de Jisperweg is niet toegankelijk en in eigendom van Natuurmonumenten. Bij de bouw van het fort is kalkrijk zand gebruikt. Op het grasland groeien de zeldzame akkerhoornbloem en reigersbek.

Fietsen:
Natuurmonumenten heeft een fietsroute genaamd 'fort Spijkerboor', die ook langs Fort aan de Jisperweg leidt. U kunt kiezen uit een tocht van 32 of 44 kilometer.