dummy_tekstpic
De boer

Het landschap van het Land van Leeghwater, zoals wij dat nu kennen en waarderen, valt of staat met hun beheerder: de agrariër. Met de toenemende globalisering staat de bedrijfsvoering van de agrariërs in het Land van Leeghwater onder druk. Schaalvergroting en/of aanvulling van de inkomsten door middel van plattelandsverbreding moeten zorgdragen voor een gezonde economische onderneming. Bracht in vroegere tijden de haring- en walvisvaart een goed gevulde boterham, tegenwoordig biedt “de vangst” van de recreant en verkoop van producten aan huis een goed perspectief.

Ook in het Land van Leeghwater is het platteland niet alleen meer vanaf de weg te beleven. In de afgelopen jaren is er een gevarieerd aanbod aan agrarisch verbonden activiteiten ontstaan. De plaatselijke VVV’s informeren u graag over de verschillende mogelijkheden. De Agrarische Vereniging Water, Land en Dijken verzorgt diverse arrangementen.

Specialiteiten uit het Land van Leeghwater:
Beemsterkaas
Stompetorenkaas
Messekleverkaas
Boerenkaas
Beemsterlant's varken
Beemsterbier (Blond en Tripel)
Beemsterwijn
Beemster appelsap en perensap
Meel van graanmolen De Otter
Knolselderij
Schermer gedestilleerd
Snoepgoed van Bram en Aagie